Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „ Sasek” w Kobyłosze

Szanowni Państwo, Serdecznie witamy w naszym Ośrodku Wypoczynkowym Sasek w Kobyłosze. Prosimy Państwa o współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

 • Osoby przybywające do Ośrodka Wypoczynkowego Sasek powinny zgłosić swoje przybycie do kierownika ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem.
 • Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia pobytu.
 • Doba pobytowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 dnia następnego.
 • Zatrzymanie domku po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 • Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia będzie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
 • Gość O.W. Sasek nie może przekazywać lub udostępniać domku innym osobom także w trakcie pobytu.
 • W O.W. Sasek cisza nocna obowiązuje w godzinach 24.00 – 6.00. W tych godzinach należy zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 • W sezonie w piątki lub soboty organizowane są głośne zabawy-dyskoteki trwające do godziny 01:00  w nocy organizowane wyłącznie przez kierownictwo ośrodka.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, kuchenek, piecyków, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 • Nie wolno wynosić mebli z domków na teren Ośrodka.
 • Gość O.W. Sasek ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu O.W. Sasek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań kierownictwa O.W. Sasek w szczególności do zapłaty za poczynione uszkodzenia lub zniszczenia oraz opuszczenie terenu O.W. Sasek.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki O.W. Sasek nie odpowiada.
 • Psy na terenie ośrodka należy trzymać w kagańcach i wyprowadzać na smyczy. Za psa odpowiada właściciel.
 • Brama główna zamykana jest w godz. 23.00 – 6.00.
 • Parking niestrzeżony jest nieodpłatny. Samochody parkujemy w wyznaczonym i uzgodnionym z kierownictwem ośrodka miejscu.
 • Ognisko wolno palić po uzgodnieniu z kierownictwem ośrodka, tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Kąpielisko w jeziorze – niestrzeżone, bez ratownika.
 • Wszelkie uwagi o usterkach i brakach zgłaszać kierownictwu ośrodka.
 • Przestrzegać bezpieczeństwa pożarowego w domkach i na terenie ośrodka

Życzymy miłego i udanego pobytu. Zarząd i pracownicy Ośrodka Wypoczynkowego Sasek