1. Temperatura wody
Czynnik, który wywiera największy wpływ na wyniki poło­wów (obojętnie jaką metodą), ponieważ zwierzęta zimnokrwiste nie mogąc przeciwstawić temperatury własnego ciała wahaniom temperatury wody, reagują natychmiast na każde ocieplenie lub.
oziębienie środowiska.
a)  Temperatura wody, w których ryby najlepiej żerują: 12-18°C dla łososiowatych, 24-28°C dla karpiowatych.
b)  Stopniowy spadek temperatury wody poniżej normalnej 0 – ryby  przestają brać;  spadek  po  okresie upałów – ryby  biorą
lepiej.
c)  Nagłe obniżenie temperatury wody powoduje „zamrożenie”
otworu gębowego ryby na kilka dni.
d)  Nagłe   podwyższenie   temperatury   wody   odbiera   rybom
apetyt.
e)  Stopniowa zwyżka temperatury wody aż do normalnej –
najlepsze brania.

2. Poziom wody
a) Nagły i duży przybór wody – słabe brania, ponieważ ry­ba zmuszona jest do częstej zmiany stanowiska.
b)  Długotrwały wysoki stan wody – dobre rezultaty w miej scach spokojniejszych, gdzie ryba znajduje schronienie.
c)  Nagły spadek poziomu wody – nie ma brań; stopniowy spadek, tuż przed osiągnięciem normalnego stanu – bardzo do­bre połowy.
d)  Niski stan wody – słabe wyniki ponieważ woda jest zbyt przezroczysta i podatna na wahania temperatury.
e)  Stopniowy przybór po okresie posuchy – wymarzony czas do połowów każdą metodą.
f)  Stałe wahania poziomu wody – najgorsze warunki, jakie można sobie wyobrazić.

3.  Kolor wody
a)  Mętna,  słabe  przenikanie  promieni  słonecznych – prak­tycznie żadne rezultaty na muchę i sztuczną przynętę; możliwość dużych   niespodzianek   metodą   gruntową   lub   na   przepływankę; przy użyciu przynęty zwierzęcej.
b)  Lekko zabarwiona – stan idealny, ponieważ ryba dostrzega przynętę, natomiast nie widzi, co się dzieje na powierzchni. Zabarwienie   spowodowane   topnieniem   śniegów   lub   rozkładem glonów wpływa ujemnie na apetyty ryb.
c)   Czysta – dobre połowy pod warunkiem niezdradzenia swej obecności nad wodą.
d)  Przezroczysta – nie pomoże najlepsze nawet maskowanie się.

4. Temperatura powietrza
Nie wywiera wpływu na zachowanie się ryb, chyba że po­woduje wahania w temperaturze wody.

5. Ciśnienie atmosferyczne
a)  Pęcherz ryby jest bardziej wrażliwy na zmiany ciśnienia niż najczulszy barometr.
b)   Stabilizacja między „deszczem” a „pogodą” – doskonałe połowy.
c)  Stabilizacja „piękna pogoda” – na ogół słabe wyniki.
d)  Stabilizacja  między  „deszczem”   a  „burzą” – bardzo  złe
wyniki.
e)   Barometr idzie powoli w górą – połowy dobre, zwłaszcza
jeśli  następuje ocieplenie wody.
f)   Barometr skacze do góry – złe połowy.
g)  Barometr spada powoli – połowy średnie lub słabe, jeśli
woda ulega ochłodzeniu.
h) Barometr  spada  gwałtownie  –  ryba  nie weźmie  za  nic
w świecie.

6. Słońce, chmury
a)  Ryby stronią od jaskrawego światła, zwłaszcza kiedy pro­mienie słoneczne padają na powierzchnię wody tuż przed nimi.
b)  Bardzo słonecznie – słabe połowy, najgorsze w miejscach gdzie promienie słoneczne odbijają się od skalnej ściany wyso­kiego,  jasnego  nadbrzeża.
c)  Słonecznie – dobre wyniki w miejscach zacienionych ran­kiem lub wieczorem.
d)  Lekkie  zachmurzenie – połowy złe przy  spadającym ci­śnieniu, doskonałe przy wzrastającym.
e)   Duże, ciemne, niskie chmury – złe wyniki.
f)  Wysoki pułap wolno przemieszczających się szarych chmur – dobre   polowy.

7. Deszcz
a)  Ciepły, regularny, pionowy – najlepszy czas na ryby.
b)   Lodowaty,, siekący – lepiej zostać w domu.
c)   Ciepły na zimną wodę i odwrotnie – bardzo dobre brama.

8. Wyładowania atmosferyczne
a)  Przed burzą – możliwe nawet dobre połowy aż do pierwszych uderzeń gromów.
b)  Po  burzy  –  doskonałe  połowy,  zwłaszcza  łososiowatych z powodu lekkiego przyboru wody.

9. Wiatry
a)  Ogólnie biorąc północne i wschodnie są gorsze od południo­wych i zachodnich, chociaż np. zimny, północny wiatr wiejący na przegrzaną wodę raczej poprawi warunki, podczas gdy wiatr z południa na pewno by zaszkodził. Silne wiatry, obojętnie z ja­kiego kierunku, są niepomyślne, tak samo zresztą jak gwałtowne zmiany kierunku. Słabe wiatry, bez względu na ich kierunek, są lepsze niż absolutna cisza na czystej wodzie. Nad rzeką ważne jest, czy wiatr wieje w dół, czy w górę rzeki.
b)  Jeśli wiatr wieje w dół rzeki — niepomyślny jeśli zimny, dość dobry jeśli ciepły.
c)  Jeśli wieje w górę rzeki — dobry.
d)  Jeśli wieje w poprzek rzeki — dobry do połowów na przy­nętę z owadów.

10. Księżyc
a)  Nów — najlepszy okres połowów.
b)  Pełnia — najgorszy okres, zwłaszcza gdy brak chmur.