Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.  „SASEK – EKO MAZURY”, mająca na celu OPTYMALIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI FIRMY POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W CELU DZIAŁALNOŚCI CAŁOROCZNEJ ORAZ  UTWORZENIE 1 MIEJSCA  PRACY ORAZ JEGO UTRZYMANIE PRZEZ OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.